Sirküler

30 Ekim 2019

Elektronik Belge Uygulamalarına Geçiş Zorunluluklarına İlişkin Özet Tablo ve Açıklamalar

SİRKÜLER TARİHİ : 30.10.2019 SİRKÜLER NO : 2019/3 Yayımlanan 509 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ ile  elektronik belge uygulamalarının tümü tek tebliğde toplanmış ve bunlara ilişkin […]
19 Aralık 2018

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılacaktır.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2018/129 KONU: İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılacaktır. 19   Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı […]
19 Aralık 2018

2019 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2018/128  KONU: 2019 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi. Bu sirkülerimiz, yılsonuna yaklaştığımız bugünlerde defter tasdiklerine ve ticaret sicil tasdiknamesine ilişkin hatırlatmalarda bulunmak […]
1 Aralık 2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

30/11/2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) ile 2018 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler […]