DENETİM HİZMETLERİ

Şirket Satın Almaları

Alanında uzman ve deneyimli ekibimiz tarafından şirket satınalma öncesinde şirketin mali analizinin yapılması ve satınalma kararı verilmesinden sonra yine Türk Ticaret Kanunu’nda uzman ekibimiz tarafından satınalma sürecinin takibi hizmeti ve gerekli bilgi akışının sağlanmasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Finansal Tablolar Denetimi

Finansal tabloların denetiminde amaç, finansal tabloların bir bütün olarak saptanmış ölçütlerle uyum içinde bulunup bulunmadıklarını araştırmaktır. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda hazırlanmaları gereken ve denetim kapsamına giren finansal tablolar bilanço, gelir tablosu, dağıtılmayan karlar tablosu ve finansal durumda değişmeler tablosudur. Emin YMM olarak  alanındaki tecrübeli,etkin ve güvenilir ekibimizle Finansal Tablo Denetim Hizmeti sunmaktayız.

Şirket Değerleme Raporları

Şirket değerleme konusunda uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz. Bugüne kadar birçok firmanın değerleme raporunu hazırlamış olan kadromuz, değerleme raporlarının yanında, sektör analizleri, rakip firma analizleri, risk analizleri vb. bir çok konuda şirketlere destek sağlamaktadır.

Finansal Durum Tespiti

Uzman kadromuz mali yapı, sektör analizi, organizasyonel yapı, departman bazlı standartlar, başa baş analizleri, işletme sermayesi analizleri, iç denetim standartları ve hedge mekanizmalarının incelemelerinin yanında krediler, tüm sözleşmeler, sabit kıymetler, satışlar, satın alma ve maliyetler, yatırımlar, grup içi işlemler ve ilişkili taraf işlemlerinin incelenmesi alanında hizmet vermektedir.

Uygunluk Denetimi

Uygunluk denetimi; işletme faaliyetlerinin, işletme yönetim organları tarafından veya işletme dışında saptanmış olan kurallara (ana sözleşme , işletme politikaları , uyulması gerekli yasal mevzuat vb.) uygunluğunun incelenmesidir. İşletme faaliyetlerinde belirlenen politikalara ve kanun koyucunun çıkardığı yasalara uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır. Uzman kadromuz aynı zamanda işletmelerin iç kontrol sisteminin etkinliğini de değerlendiren uygunluk denetim hizmetini, gelen talepler doğrultusunda işletmelerin kendi yapılarını, belirlemiş oldukları politika ve kuralları baz alarak vermektedir.

Usulsüzlük ve Hile Denetimi

Şirketlerdeki olası işlem ve muhasebe usulsüzlükleri cezai yaptırımlar doğurmanın ötesinde, başta şirket ortakları olmak üzere; devlet, kredi verenler ve işletmeyle ticari ilişkide olan tarafların zarar görmesine de sebep olmaktadır. Ayrıca finansal tabloların yasalarla belirlenmiş muhasebe usullerine uygun hazırlanmayarak işletmenin gerçek finansal durumundan farklı gösterilmesi önemli zararlar doğurabilmektedir.

Bu konuda, şirketlerin yasal defter kayıtlarını ve belgelerini inceleyerek, çalışanlar, üçüncü kişiler ve diğer ilgililerle görüşerek ve elde edilen bilgiler üzerinden veri analizleri yaparak karşılaştırmalı kontrollerle denetim çalışmaları yürütüyoruz.