Danışmanlık Hizmetleri

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Emin YMM Danışmanlık elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübesi ile sektöründe öncü firmalardan biri olmuştur. Bu bilgi birikimini ölçek ayırt etmeksizin çalıştığı farklı sektörlerden çok çeşitli şirketlerle taçlandırmış ve içinde bulunduğu piyasada bir marka konumuna gelmiştir.

Emin YMM Danışmanlık; çalıştığı şirketlere güncel vergi mevzuatı, SGK mevzuatı ve iş hukuku konularında geniş bir yelpazede danışmanlık, denetim ve süreç yönetimi hizmetleri vermektedir. Sürekli gelişen mali sistemin tüm isteklerine hızla uyum sağlamakta ve bünyesinde barındırdığı genç, dinamik, güler yüzlü ve yetkin ekibi ile çalıştığı şirketlere güncel mevzuatlar özelinde bilgi akışını sağlamak ve şirketlerin mali yapılarındaki değişimi ve gelişimi yerinde takip ederek muhasebe sistemini şirket için en etkin seviyeye getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda Vizyon Danışmanlık; şirketlerin ihtiyaç duydukları iç denetimden, yöneticilerin mali konularda karar almalarını kolaylaştıracak vergisel yükümlülüklerin yöneticilere sunumuna; şirketlerin TTK gereği zorunlu oldukları kurallara uygun bir şekilde tasarlanan Ticaret Sicil işlemlerinin süreç yönetimine, şirketlerin menfaatlerine en uygun SGK teşviklerinin tespitine varıncaya kadar çok çeşitli konularda kaliteli, yetkin ve dinamik bir hizmet anlayışına sahiptir.

Muhasebe Sistem Kurulumu ve Geliştirilmesi

Şirketlerin tüm mali tablolarının düzenli bir şekilde tutulup takip edilebileceği, şirketlerin ihtiyaçlarına uygun modern ve işlevsel bir muhasebe sisteminin kurulmasının yanında muhasebe sisteminin etkinliğini arttırmak isteyen şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun sistemin kurulması ve uygunluk denetimin kontrolü noktasında süreç yönetimi hizmeti vermekteyiz.

Şirket Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri

Türk Ticaret Kanunu’nda uzman ekibimiz tarafından sahip olduğumuz üstün deneyimle şirket kuruluş ve tasfiye işlemlerinde süreç yönetimi ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Genel Kurul İşlemleri

Türk Ticaret Kanunu hususunda uzman ekibimiz tarafından, zorunlu olan Olağan Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurulların yapılmasında etkin süreç yönetimi ve yetkin danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Sermaye Artırım ve Azaltımı İşlemleri

Türk Ticaret Kanunu’nda uzman ekibimizce ticari şirketlerin kanuna uygun bir şekilde ‘sermaye artırım’ ve ‘sermaye azaltım’ işlemlerinde yetkin danışmanlık ve etkin süreç takibi hizmetleri vermekteyiz.

Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri

Uzman ekibimiz tarafından şirketlerin konu özelinde incelenmesi, güncel vergi ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatına uygun olarak birleşme ve bölünme süreçlerinin yönetimi ile birlikte danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Nev’i Değişikliği

Uzman ekibimizce ticari işletmelerin ve şirketlerin Türk Ticaret Kanuna uygun bir şekilde tür değişikliği işlemlerinin gerçekleşmesi için yetkin danışmanlık ve etkin süreç takibi hizmetleri vermekteyiz.

Vergi ve Yönetim Muhasebesi

Ülkemizde hızla değişen ve gelişen Vergi Mevzuatı karşısında şirketlerin değişen mevzuat karşısında sürekli güncel kalması, Vergi Kanunlarına uymayacak fiillerden kaçınılması için uzman ve deneyimli ekiplerimiz tarafından hassas bir şekilde danışmanlık ve denetim hizmetleri vermekteyiz.

Şirketlerin yöneticilerine, şirket yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi akışının sağlanmasında, raporların düzenlenmesinde, raporların yorumlanmasında destek ve süreç takibi hizmetleri vermekteyiz.

Maliyet Muhasebesi Kurulumu ve Raporlanması

Vergi Mevzuatına uygunluk temelinde, şirketlerin kendilerine özgü ihtiyaçlarına uygun olarak ‘Maliyet Muhasebesi’ sisteminin kurulmasında aktif bir rol almanın yanında söz konusu maliyetlerin raporlanması ve yorumlanmasında destek hizmetleri vermekteyiz.

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri

Günümüz iş dünyasının dinamikleri piyasada faaliyette bulunan şirketleri birçok kez ticari anlaşmazlıklara sürüklemektedir. Söz konusu anlaşmazlıkların müzakere veya yargı yolu ile çözülmeleri dahi şirketler için büyük maliyetlere sebep olmaktadır. Bu noktada alanında uzman ekibimiz bu maliyetleri minimuma indirme konusunda hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra EMİN YMM ekibi ticari anlaşmazlıkları çözme konusunda başarıyla sonuçlanmış sayısız tecrübeye sahiptir

Yönetim Danışmanlığı

Şirketlerin modern piyasa şartlarına uyum sağlaması şirketlerin geleceğini önemli ölçüde etkilemektedir. Şirketlerin uzun ömürlü olması, sürekli büyüyen bir ivmede olması gerekmektedir. Bu yüzden şirketlerin piyasa şartlarına adaptasyonu için önündeki engeller kaldırılması gerekmektedir. Bu noktada uyum sürecini takip etmenin yanında uzun yıllar piyasada edindiğimiz tecrübeyle birlikte belirlenen yönetim stratejilerini hayata geçirerek; büyüme, kurumsallaşma, piyasanın rekabet koşullarına uyum sağlama vb. gibi amaçların gerçekleştirilmesi konusunda yetkin bir danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri

SGK MEVZUATI

Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, hızla gelişen ekonomik ve sosyal düzene aynı hızla gelişerek karşılık vermektedir. Bu hızlı değişim şirketlerin değişime aynı hızda reaksiyon göstermesine zorlamaktadır. Güncel SGK mevzuatı doğru yorumlandığında işveren için çok çeşitli imkanlar sağlamasına karşın yanlış yorumlanan mevzuat işveren için ciddi maliyetlere yol açabilmektedir. Bu noktada Vizyon Grup mevzuatın değişimine bizzat tanık olmasının da verdiği deneyim ile çalıştığı şirketlere yetkin bir danışmanlık hizmeti vermektedir.

İŞ HUKUKU MEVZUATI

İş Hukuku, sektörlerin hızla gelişmesiyle paralel olarak artan işçi sayısının beraberinde işverenin haklarını doğrudan belirlediğinden oldukça önem arz etmektedir. Vizyon Grup olarak İş Hukuku’nda yetkin ekibimiz ile; yıllık ücretli izin takibinden iş sözleşmelerinin yapılmasına, personel ücret politikalarından sendikalara kadar uzanan geniş bir bilgi yelpazesi ile şirketlerimize hizmet vermekteyiz.

TEŞVİK İŞLEMLERİ VE TAKİP SÜRECİ

Hızlı bir büyüme trendi yakalamış olan ülkemiz ekonomisini daha canlı ve dinamik tutmak için günden güne piyasayı olumlu etkileyen birçok teşvik çıkmaktadır. Bu teşvikler bir kereye mahsus olabildiği gibi birçoğu sürdürülebilir modelde olmaktadır. Çalıştığımız her şirketin özelinde faydalanabileceği teşviklerin tespiti ve takibi süreçlerinde Vizyon Grup olarak çalıştığımız şirketlerimize yetkin bir danışmanlık hizmeti vermekteyiz.