admin

30 Ekim 2019

Elektronik Belge Uygulamalarına Geçiş Zorunluluklarına İlişkin Özet Tablo ve Açıklamalar

SİRKÜLER TARİHİ : 30.10.2019 SİRKÜLER NO : 2019/3 Yayımlanan 509 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ ile  elektronik belge uygulamalarının tümü tek tebliğde toplanmış ve bunlara ilişkin […]
29 Mart 2019

Vergi Beyanname Verilme Süreleri Uzatılmıştır

29 Mart 2019 tarihli ve 115 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır. Buna göre […]
19 Aralık 2018

Telif Kazancı ve Serbest Meslek Kazancı Beyanı

Bilindiği gibi, doktor, mühendis, avukat, mimar, mali müşavir vb. serbest meslek erbabı, 2017 yılı ile ilgili kazançlarını 2018 yılı 1-25 Mart tarihine kadar yıllık gelir vergisi […]
19 Aralık 2018

Döviz Cinsinden Yapılacak ve Yapılamayacak İşlemler

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ”de yapılan değişiklik uyarınca; Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında […]