Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

2019 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
19 Aralık 2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

30/11/2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) ile 2018 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasına dayanak teşkil eden yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir